Обществени поръчки

036-2018/ПС - Затворен(а), РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция -Монтаж на възли и системи - Монтаж на възли и системи по позиции описани в техническото задание , работната документация и чертежи на котел 5

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 13.04 2018

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила