Обществени поръчки

042-2019 - Затворен(а), Доставка на 90 т. +/–10% технически течен железен трихлорид съгласно БДС EN 888:2004 или еквивалент по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 13.05 2019

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила