Обществени поръчки

074-2018/КУ - Затворен(а), 1.Обособена позиция - Разработване на конструктивна документация за изработка на газоходи студена и гореща рециркулация към котел 7по техническо задание.2.Обособена позиция- Разработване на конструктивна документация за прахопроводисмесителен възел и прахопроводи към бридови горелки за котел 7по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 17.07 2018

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила