Обществени поръчки

048-2019/ПД - Затворен(а), Доставка на блокови абонатни станции за водната топлопреносна мрежа на Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание и спецификация

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 10.06 2019

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила