Обществени поръчки

051-2020/ПД - Затворен(а), Доставка на материали за изработка на газоходи в ТЕЦ Изток по техническо задание и спецификация

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 15.04 2020

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила