Обществени поръчки

006-2022 - Затворен(а), Ежемесечна сервизна подръжка на система за непрекъснат емисионен контрол по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 11.02 2022

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила