Обществени поръчки

039-2017 - Затворен(а), Реконструкция на корозирали конструктивни елементи, оросителни устройства и модернизация на филтриращ елемент на механичен филтър № 1, съгласно техническо задание.

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 03.07 2017

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила