Обществени поръчки

107-2018/ПД - Затворен(а), РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция - Изработка и доставка на възли и системи-Изработка и доставка на ширмов паропрегревателна К5 по техническо задание и конструктивна документация

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 15.11 2018

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила