Обществени поръчки

101-2020 - Затворен(а), Доставка на минерална, изворна и трапезна вода за нуждите на Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 29.06 2020

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила