Обществени поръчки

014-2020/КС - Затворен(а), Изграждане на Агрегатно-Варово стопанство,Резервоари и силози в Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание, КС и проектна документация

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 19.02 2020

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила