Обществени поръчки

067-2019 - Затворен(а), Реконструкция и модернизация на корозирали конструктивни елементи, в събирателно корито на реактор – утаител № 1 тип „Кургаев“, съгласно техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 25.09 2019

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила