Обществени поръчки

088-2017/ПУ - Затворен(а), Въоръжена охрана на обекти на "Топлофикация - Русе" ЕАД по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 28.08 2017

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила