Обществени поръчки

078-2018/КУ - Затворен(а), 1.Обособена позиция - Разработване на конструктивна документация за изработка на система за отделяне на шлаката / шлаков възел / за котел 8 по техническо задание.

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 17.07 2018

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила