Обществени поръчки

003-2019 - Затворен(а), Доставка на минерална, изворна и трапезна вода за нуждите на „Топлофикация Русе“ ЕАД, по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 04.02 2019

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила