Обществени поръчки

089-2019/ПС - Затворен(а), Газифициране на котел ст. 4 в Топлофикация Русе ЕАД по проект -Обособена позиция –Изграждане на инсталация за природен газ –преустройство -демонтаж и монтаж на съществуващо и ново оборудване в Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 09.10 2019

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила