Обществени поръчки

062-2020/КУ - Затворен(а), Определяне на остатъчния ресурс на главни паропроводи на турбогенератори №5 и 6 – по технически задания

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 12.05 2020

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила