Обществени поръчки

013-2016/КД - Затворен(а), Доставка на техническа течна натриева основа (NaOH ) 250т. (+ –15%) в съответствие на БДС 2362 – 85г или еквивалент марка РД получен чрез диафрагмена електролиза

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 03.10 2016

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила