Обществени поръчки

069-2020/ПД - Затворен(а), РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция - Обособена позиция – Доставка на възли и системи – Доставка на осем броя роторни дозатори (турникети) за дозиране на въглищен прах по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 25.05 2020

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила