Обществени поръчки

128-2017 - Затворен(а), Доставка на 2 броя дроселираща арматура DN 65 PN 240 с електрическо задвижване за рециркулация на ЕПП на Русе IV – по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 18.12 2017

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила