Обществени поръчки

095-2018/КД - Затворен(а), Изработка и доставка на 10 броя пароотвеждащи тръби от заден екран - Русе IV, по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 17.09 2018

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила