Обществени поръчки

019-2017/ПД - Затворен(а), Доставка на акумулаторна батерия по технически показатели , монтаж на акумулаторната батерия на място , пренастройка на съществуващия токоизправител за работа с новата батерия и въвеждане в работа

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 09.05 2017

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила