Обществени поръчки

019-2016/КС - Затворен(а), Изграждане на разпределителен тръбопровод и присъединителен топлопровод и абонатни станции за блок Д. Христов, блок Падаревски и блок Сметана в гр. Русе – по техническо задание и проект

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 25.10 2016

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила