Обществени поръчки

002-2022 - Затворен(а), Текуща подръжка и ремонт на част от железопътен клон (участък към мазутно стопанство )собственост на Топлофикация Русе АД

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 20.01 2022

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила