Обществени поръчки

077-2018 - Затворен(а), Разработване на работен проект за изграждане на инсталация за приемане, транспортиране и изгаряне на шредиран ТБО и смляна слама по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 15.08 2018

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила