Обществени поръчки

015-2018/КД - Затворен(а), Доставка на двупътни регулиращи вентили и електро-задвижвания за абонатни станции, по зададени технически характеристики.

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 26.02 2018

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила