Обществени поръчки

007-2017 - Затворен(а), Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на “Топлофикация Русе” EАД

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 27.03 2017

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила