Обществени поръчки

023-2022 - Затворен(а), Доставка на минерална, изворна и трапезна вода за нуждите на „Топлофикация Русе“ АД, по техническо задание.

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 25.07 2022

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила