Обществени поръчки

028-2019/ПС - Затворен(а), РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция – Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване електро и КИП и А в „Топлофикация Русе”ЕАД по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 30.05 2019

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила