Обществени поръчки

004-2017 - Затворен(а), „Сервизно поддържане на три броя товаро-пътнически асансьори в Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание“.

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 06.02 2017

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила