Обществени поръчки

073-2019/КС - Затворен(а), Изграждане на разпределителен и присъединителен топлопроводи и абонатна станция и ВОИ на блок Добри Христов в гр. Русе – по техническо задание, количествена сметка и проект

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 12.08 2019

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила