Обществени поръчки

045-2017 - Затворен(а), Изготвяне на техническа документация за изработка на газоход, свързващ газоходите на котли № 7 и № 8 пред електрофилтри, по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 03.07 2017

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила