Обществени поръчки

039-2020/КД - Затворен(а), Доставка на два броя запорно регулираща арматура DN 65 PN 64 с електрическо задвижване за ПВН на Русе IV в Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 23.03 2020

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила