Обществени поръчки

014-2016 - Затворен(а), Извършване на безразрушителен контрол на метала на съоръженията в Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 10.10 2016

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила