Обществени поръчки

054-2018/КС - Затворен(а), Демонтаж и монтаж на тръби от пещна камера на енергиен котел 4 в Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 17.05 2018

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила