Обществени поръчки

090-2019/ПД - Затворен(а), Газифициране на котел ст. 4 в Топлофикация Русе ЕАД по проект -Обособена позиция –Доставка на материали, възли и системи – Изработка и доставка на 10 /десет / броя газови горелки по техническо задание и проектна документация

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 09.10 2019

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила