Обществени поръчки

040-2017 - Затворен(а), Реконструкция на 2 броя дренажни шахти, част от топлофикационната система на Топлофикация Русе, по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 03.07 2017

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила