Обществени поръчки

108-2018/КС - Затворен(а), Реконструкция на котел 5 - обособена позиция Монтажни работи – Реконструкция на прахови бункери 5 А/Б към ПГ-5, по техническо задание.

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 12.11 2018

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила