Обществени поръчки

085-2020/КС - Затворен(а), Проектиране, изработка , доставка и монтаж на стоманени стълби, парапети и обслужващи площадки с парапети по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 28.05 2020

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила