Обществени поръчки

112-2017/ПС - Затворен(а), Реконструкция на котел №5-Обособена позиция -Екранна система- Изработка и доставка на мембранни панели за пещна камера на котел № 5

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 20.11 2017

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила