Обществени поръчки

122-2017/КУ - Затворен(а), Изготвяне на технико-икономически анализ за кандидатстване за дерогация по чл.75 от Директива 2010/75/ЕС, за достигане на норми за допустими емисии, приети с Референтен документ за най-добри налични техники за Големи горивни инсталаии за котли 4,5,7, и 8 по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 20.11 2017

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила