Обществени поръчки

021-2018/КС - Затворен(а), Възстановяване на подземна стоманобетонова галерия и гумено-лентови транспортьори със ст.№21АБ в ТЕЦ Русе Изток – по техническо задание и проект

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 26.02 2018

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила