Обществени поръчки

030-2023 - Затворен(а), Доставка на минерална, изворна и трапезна вода за нуждите на „Топлофикация Русе“ АД, по техническо задание“

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 14.08 2023

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила