Обществени поръчки

106-2019 - Затворен(а), Доставка на 150 метра водонапорна тръба HDPE  500, PN 10 с фитинги и арматура – по техническо задание и Спецификация

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 29.11 2019

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила