Обществени поръчки

080-2018/ПД - Затворен(а), Доставка на 60 тона стоманени топки ф 60 по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 06.08 2018

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила