Обществени поръчки

040-2020/ПД - Затворен(а), РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция – Доставка на материали, възли и системи – Доставка на дренажна, запорна и регулираща ръчна арматура за К5 в Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание и спецификация

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 13.04 2020

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила