Обществени поръчки

099-2020 - Затворен(а), Извършване на ремонт на ултразвукови търговски топломери и водомери по техническо задание и спецификация

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 26.06 2020

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила