Обществени поръчки

051-2019 - Затворен(а), “Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за блок „Мусоркски“, вх.В, гр. Русе по техническо задание, количествена сметка

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 29.07 2019

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила