Обществени поръчки

049-2018/КС - Затворен(а), Демонтаж на тръби от пещна камера на енергиен котел в Топлофикация Русе ЕАД

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 17.05 2018

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила