Обществени поръчки

020-2023 - Затворен(а), Извършване на безразрушителен контрол на метала на съоръжения в Топлофикация Русе, по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 15.05 2023

Удължаване срок

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила