Обществени поръчки

066-2018/ПД - Затворен(а), РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция – Изработка и доставка на 4 броя ниско емисионни горелки по конструктивна документация

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 18.06 2018

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила